Funkcjonalność platformy

Strony Dostawców, Dystrybutorów i Dealerów

Platforma PIM prezentuje dane adresowe zarejestrowanych firm, marki produktów i ich sposób użycia zgodnie z polityką brandingu oraz pozwala na importowanie grafik wybranych marek. Importujący brand marki zobowiązuje się użytkować markę zgodnie z polityką firmy i zasadami brandingu. W przypadku ich naruszenia, przyjmuje do wiadomości odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z naruszeń. Importujący używa grafiki marek na własną odpowiedzialność akceptując zasady brandingu, jednakże właściciel marki może zakwestionować sposób ich użycia i decydować kto i w jaki sposób może je wykorzystywać. W szczególnym przypadku może zabronić wykorzystania marki.
Porozumienie Przedsiębiorców użytkowników Platformy PIM zmierza do upraszczania procesów biznesowych, które wpłyną na ich automatyzację i w rezultacie zwiększenie efektywności. Powołana przez Izbę Komisję Rekomendacyjną składającą się z osób mających wiedzę o produktach, będących pracownikami producentów, dystrybutorów i importerów będzie tworzyć standardowe opisy produktów, oraz pomagać ustalać zasady ich certyfikacji i prowadzić bezpośredni nadzór merytoryczny nad funkcjonalnością platformy.

Platforma umożliwia wyszukiwanie słów kluczowych i prezentację wyników w grupach dostawcy, dystrybutorzy i dealerzy. Dlatego też bardzo istotne jest wprowadzenie w opisie słów kluczowych.

DODAWANIE INFORMACJI/ BRANDU
-  za treść umieszczonych informacji oraz ich formę odpowiada rejestrujący się, który oświadcza, że jest osobą do tego upoważnioną i świadomie je udostępnia oraz nimi zarządza.
- logo musi być obrazkiem

DRZEWO PRODUKTOWE
- użytkownik ma podgląd do drzewa standardowego przygotowanego przez administratora Platformy PIM
- drzewo standardowe można wyeksportować do Excel i stworzyć własne drzewo
- użytkownik może zakładać własne drzewa, modyfikować je i wypełnione opisami importować do Platformy PIM
- istnieje możliwość modyfikacji poszczególnych pozycji w zaimportowanym drzewie produktowym

PRODUKTY
Tworzenie bazy produktowej
Zakładanie i modyfikowanie katalogu produktów może być przeprowadzone na kilka sposobów:
-  manualnie (wypełniając formularz produktu na Platformie PIM)
-  półautomatycznie (importując z Excela opisy i dodając zdjęcia i pliki powiązane)
- poprzez import z aktualnego katalogu klienta przy użyciu indywidualnego mechanizmu integracji

- poprzez plik xls nie będzie można zaimportować zdjęć i dodatkowych plików powiązanych z produktem (np. PDF). Te elementy będą zmieniane poprzez formularz na Platformie PIM.