Cel stworzenia platformy

Platforma PIM (Product Information Management) służy do zarządzania informacjami o produkcie, który prezentuje firma wprowadzająca go na rynek polski, będąca dostawcą, dystrybutorem lub dealerem. W szczególnych przypadkach dystrybutor wprowadzający produkty z własną etykietą występuje jako dostawca. Wszelkie systemy komputerowe muszą korzystać z opisów produktów, a ich standaryzacja przez Izbę pozwoli na uniknięcie duplikacji prac i błędów. Izba rozpoczęła projekt certyfikacji produktów (RQ) i systemów (RQS), w ramach którego zamierza koordynować prace mające na celu stworzenie uniwersalnego drzewa produktów,  powiązanego w prosty sposób z funkcjonującymi klasyfikacjami. Upowszechnienie takiego drzewa produktów umożliwi szybszy rozwój sprzedaży w Internecie i uprości promocję produktów.